ما هي الزكاة

08.12.2022
شارك:
...

Zekat vermek, İslam'ın beş şartından biridir.

Nisap olarak bilinen ve belirli bir miktarın üzerinde servete sahip olan yetişkinler ile akli melekeleri yerinde olan müslümanların serveti üzerinden %2,5 oranında zekat ödemesini ifade etmektedir.


Zekat ve Yedi Başak Derneği

Yedi Başak Derneği, dünya coğrafyasında yer alan tüm mazlum ve mağdur ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz ve yetimlerimiz için nakdi ve ayni yardımlarınızı iletmektedir.

Derneğimiz bünyesinde yurtiçi-yurtdışı olmak üzere mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan mağdurlara ve iç savaşlar sonucunda evini, malını, mülkünü kaybetmiş olan mazlumlara, mevcut evlerinde yoksulluk ve sefalet çeken kardeşlerimize, bizlere bağışlamış olduğunuz zekatlarınızı gıda kolisi, eğitim, barınma, şefkat mağazası, Ramazan kolisi, erzak yardımı olarak ulaştırıyoruz.


Kimler Zekat Verebilir?

Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’de zekatın kimlere verileceği belirtilmiştir.

Tevbe Suresi 60. ayette şöyle buyruluyor:

Sadakalar ancak şunlar içindir:

"Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek olan köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir."

Bu ayet-i kerime zekat bağışını herkese verilemeyeceği anlamına gelir.

Örneğin bir eş zekâtını karısına ve çocuklarına veremez. Çünkü kişi eşi ve çocuklarına karşı zaten sorumludur.

Fakat ilgili şartların karşılanması durumunda bir kadının kocasına zekat vermesine izin verilir. Burada dikkat edilmesi gereken, kadının vermiş olduğu bu bağıştan faydalanmamasıdır.

Zekat almaya uygun olanlar 8 kategoriye ayrılmıştır:

·       Muhtaç

·       Miskin

·       Zekatı toplamak ve dağıtmakla görevlendirilmiş kişiler

·       Allah yolunda çalışanlar

·       Mücadele ederken mahsur kalan yolcular

·       Kalbi İslam’a ısındırılacaklar  

·       Müslümanlar ve köleler/Afet ve savaş mağdurları

·       Borçlu olanlar


Muhtaç Kime Denir?

Muhtaç, serveti ihtiyaçlarının ötesinde nisap eşiğine ulaşamayan kimseye denir.

Kur'an-ı Kerim'de belirtilen ayetlere göre, her müslüman zekat verme yükümlülüğüne sahip değildir.

Zekatı hak kazanabilmek için öncelikle ergenlik çağına girilmiş olması, müslüman olunması, sağlıklı olması, nisap değerinden düşük kişisel servetinin bulunması ve aklın olması gereklidir.

Yedi Başak Derneği olarak zektlarınızı en çok ihtiyaç sahibi  olan kişilere ulaştırırmaktadır.


Nisap Nedir?

Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Nisap, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir. Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Böyle bir kişi, zekât veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur. Borçtan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olan bu malın artıcı olması ve üstünden bir yıl geçmesi hâlinde zekâtının verilmesi gerekir. Zenginliğin asgari sınırı olan ”nisap” Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslam toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir. Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr. altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur.

Bir müslümanın servetinin üzeninden bir İslami yıl olan 354 gün geçmesi gerekmektedir. Kişisel servetleri, İslami yıl boyunca herhangi bir noktadan sonra nisap eşiğinin altına düşmesi halinde yerel olan imamların bilgisine başvurulması gerekmektedir.


Ne Zaman Zekat Verilmelidir?

Müslümanların, servet eşiğinin ilk aşıldığı noktadan itibaren zekat ödemesi sorumluluğu başlamaktadır.

*Servet miktarına göre hesaplanan zekat miktarı, yılın her gününde muhtaç olanlara dağıtılır.

Bunun yanında zekat, Ramazan ayı boyunca, bayram namazından önce ödenmesi gereken fitre ile karıştırılmamalıdır.

**"Zekat yılın her günü verilebilir."**

Zekat Hesaplamalarında Neleri Hesaba Dahil Etmeliyiz?

Sorumlu olunan zekat miktarı, kişisel varlıklar ve nakit toplamı üzerinden servet hesaplaması yapıldıktan sonra belirlenir.

Zekat miktarı hesaplamalarında dikkate alınacak varlıklar şu şekildedir:

● Evde veya bankada bulunan tasarruf hesaplarındaki nakit tutarlar.

● Özel amaçla biriktirilen tutarlar.

● Sahip olunan altın ve gümüşler.

● Sahip olunan hisse senetleri.

● Verilmiş olan ve gelmesi planlanan borç tutarları.

Yedi Başak Derneği zekatlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sizler tarafından derneğimize bağışlanan ve gönüllü olarak katıldığınız projelerle afet ve savaş bölgelerinde yaşayan muhtaç insanlara, yurtdışı ve yurtiçinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz.

Yemen'de, Filistin'deSuriye'de çatışmalardan etkilenen mağdurlara ve Afrika’da açlıkla savaşan mazlumlara ile yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan derneğimiz ayrıca ülkemizde bulunan yetim çocukların ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Zekat bağışlarınızı her türlü ihtiyaç sahibi olan savaş mağdurlarına, açlıkla mücadele edenlere, yaşlılara, dula, yetime, engelliye, eşi veya babası cezaevinde olan ihtiyaç sahiplerine, temizlik, giyim, barınma, gıda kolisiyetim yardımı, sanitasyon, su, şefkat mağazası, giyim, yetim kıyafeti şeklinde ulaştırılmasını sağlıyoruz.


Yardım Kuruluşları Aracılığıyla Zekat Verilebilir mi?

Zekatların doğrudan doğruya fakirlere iletilmesi en makbul davranıştır.

Fakat günümüz dünyasında, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşma yolları değişmiştir. Zekat bağışları güvenilir kurumlar aracılığı ile gönül rahatlığıyla verilebilir.

Günden güne değişen dünyada, yardımlaşma işlemleri artık dernekler aracılığıyla yapılmaktadır.

Kurumlar aracılığı ile zekat ve fitre yardımlarının yapılması, hem güvenilir olma hem de organize açısından daha verimli olacaktır.

Zekat Kimlere Verilmez ?

● Müslüman olmayanlar: Zekat ibadeti imanın beş şartından biridir. Bu yüzden dininden dönen, inançsız kişilere zekat verilmesi söz konusu olamaz.

● Zenginler: Maddi varlığı iyi olan zengin kimselere zekat verilmesi caiz değildir. Sadece zekat memurları emeği karşılığında zekattan pay alabilir. Bunun yanında yolculuk sırasında muhtaç duruma düşen zengine zekat verilebilir.

● Peygamber Efendimiz (sav)  kendisine ve ailesine sadaka ile zekat verilmesini kesinlikle yasaklanmıştır.

● Küçükler ve Akli melekesi yerinde olmayanlar: 7 yaş altındaki küçüklere ve akli dengesi yerinde olmayan kişilere zekat verilmesi caiz değildir. Ancak bu kimselerin velilerine ve sorumlu olan kişilere zekat teslim edilebilir.

● Ana, baba, eş ve çocuklar: Bir müslümanın vermekle yükümlü olduğu zekatını eşine ve en yakınlarına vermesi söz konusu olamaz.

Zekatların Bağışlanacağı Kurumlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Zekat ibadeti kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi ile fakirlerin ve yoksulların hakkıdır. Bu sebeple zekat muhtaçlara teslim edilmelidir. Bundan dolayı muhtaçların gıda, barınma, nakit, su, sanitasyon gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Tüm bu ihtiyaçları karşılamakla görevli sivil toplum kuruluşları yani dernekler fitre, fidye, zekat ve kurban bağışı yapılmaya layıktır.

<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>