ZAKAT SADAQAH

ZAKAT Sadaqah

...
Meal Catering

You can offer food to orphans with your zakat.

...
General Donation (Open)

By making a free donation, you can contribute to the implementation of humanitarian aid projects in areas in need.

...
Charity

You can deliver your charity donations to the victims, the poor and the oppressed in our country and in different parts of the world.

...
Sibling Family

By working in accordance with your budget with the sister family project, we become a bridge between the hand that gives and the hand that receives.

...
Dairy Goat

You can create a livelihood by donating 3 Dairy Goats to orphan families.

...
GAZA EMERGENCY AID

You can support our emergency aid projects for the oppressed people living in Gaza with donations of any amount you wish.

...
Gaza Tent Aid

Our brothers who were displaced due to the massacre in Gaza are looking for a place to lay their heads. There are thousands of families trying to protect themselves from the cold and rain. With your support, we are delivering tents to Gaza.
COST OF 1 TENT: 6.000 TL
You can donate any amount you want.

...
Libya Emergency Aid

We are delivering emergency aid to our brothers and sisters affected by the flood disaster in our friendly and brotherly country, Libya.

...
Baby Food

You can help children who are waiting to die due to malnutrition to survive.

...
Briquette House Project

Let's together offer a better future by bandaging the wounds of hundreds of thousands of oppressed people who are victims of war waiting for help.

...
Fishing Boat

You can support poor and orphan families in Niger to provide a livelihood.

...
Supporting the Mosque-Masjid

With Permanent Works, you can support the lives of people living under difficult conditions.

...
Quran course

With the Quran Course project, you can be instrumental in helping students who learn science in unfavorable conditions to study in better environments.

...
Park

We are building a park for the orphaned children of the war in Idlib. You can donate any amount you want.

...
Cataract Surgery

With your donations, you can be a light to the darkness of cataract patients with a 15-minute surgery.

...
Cataract (Open)

You can be a light in their darkness by donating any amount you want to cataract patients.

...
Orphan Support (Open)

You can make orphans smile by donating any amount you wish.

...
Orphan Social Event

You can support orphans to have a good time.

...
Orphan Dress Up

You can bring a smile to the orphan families in need by gifting a dress.

...
Orphan Patronage (12 Months)

You can support all the needs of our orphan brothers and sisters for 12 months.

...
Uganda Water Well

By having a water well drilled in Uganda, you can be instrumental in bringing the life hopes of people in need to green.

...
Bangladesh Water Well

By having a water well drilled in Bangladesh, you can be instrumental in bringing the life hopes of people in need to green.

...
Water Well (General)

In order to provide clean water to people living in Africa and Asia, you can cover the cost of a water well or support the drilling of a common water well with smaller donations.

...
Afghanistan Water Well

By having a water well drilled in Afghanistan, you can be instrumental in bringing the hope of life to people in need.

...
Chad Water Well

By having a water well drilled in Chad, you can be instrumental in bringing life hopes to people in need.

...
Somalia Water Well

By having a water well drilled in Somalia, you can be instrumental in bringing the hope of life to people in need.

...
Türkiye Kurban(Küçükbaş)

Adak,Akika ve şükür Kurbanlarınızla Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilirsiniz.

...
Yemen Kurban (Küçükbaş)

Adak,Akika ve şükür Kurbanlarınızla Yemen'de ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilirsiniz.

...
Afganistan Kurban (Küçükbaş)

Kurban hisselerinizi Afganistan’daki ihtiyaç sahibi, mazlum insanlara ulaştırıyor, bayram sevinçlerine ortak oluyoruz.

...
Afrika Kurban (Küçükbaş)

Adak,Akika ve şükür Kurbanlarınızla Afrika'da ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilirsiniz.

...
Suriye Kurban (Küçükbaş)

Adak,Akika ve şükür Kurbanlarınızla Suriye'de ihtiyaç sahibi insanların yüzlerinde tebessüme vesile olabilirsiniz.

...
Alms

You can deliver your zakat to victims and needy people in our country and in different parts of the world.

...
filter

In order to heal the wounds of families in need in crisis regions in the world and in these difficult days in our country, you can donate 70 TL or more, the amount determined by the Presidency of Religious Affairs.

...
Celebration Clothing

You can share the joy of the holiday with a donation of 24 $, so that the children of orphans and families in need will not lose their smile on the days of the feast, which our children are eagerly waiting for, and you can meet the needs of our children for holiday clothes.

...
Food Box

The food parcel contains many products that can meet a family's basic food needs for a month. You can contribute to the tables of those in need with the Food Boxes we prepared specially for Ramadan.

...
Ransom Donation

You can heal the wounds of those in need with your donations and donate 130 TL to deliver your ransom donations.

...
Bread Distribution (1 Family)

You can meet a family's bread needs by donating

...
Vegetable and Sahur Package

You can also be a guest at the sahur table with a plate, with your donations, so that those in need can enjoy the crowded meals spent with our loved ones.

...
Celebration Allowance

The most beautiful holiday is to see the happiness in a child's eyes. You can also donate 250 TL for the holiday allowance so that hundreds of orphaned children and families in need who are registered to our association experience the joy of the holiday and do not feel alone on the holiday day.

...
İftar and Sahur Meal

Ramadan is one of the months when sharing is most needed. You can be a guest for 50 TL with a plate at the iftar and sahur tables so that the needy can enjoy the crowded tables made with our loved ones.

...
coal aid

We act as a bridge between you and those in need, meeting the heating needs of families.

...
Winter Boots And Coat

May your hands and hearts not get cold, we deliver your warm kindness to our brothers and sisters on cold winter days.

...
Stove Help

You can support the winter clothing needs of the identified little puppies.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Zakat, one of the five pillars of Islam, is a mandatory financial donation representing a certain percentage of one's wealth. This obligatory charity aims to foster solidarity, mutual assistance, and social justice among Muslims. Giving zakat involves sharing a portion of one's wealth to support those in need, reinforcing principles of equality and communal support within Islam.

Sadaka, İslam'ın önemli ibadetlerinden biri olan hayırseverlik ve yardımlaşma eylemidir. Sadaka vermek, maddi veya manevi olarak başkalarına yardımda bulunmak anlamına gelir. Bu yardım, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine veya toplumun İhtiyaç Sahiplerine, Mazlum ve Mağdurlara yardım etmeyi teşvik eder.

Sadakanın birçok farklı formu vardır, bunlar arasında nakdi yardımlar, gıda yardımları, eğitim desteği ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli yardım türleri bulunmaktadır. İslam inancına göre, sadaka vermek sadece maddi yardımı içermez, aynı zamanda gülümseme, güzel bir söz veya başkalarına yardım elini uzatma gibi manevi yardımları da içerir.

Sadaka, bireyin kişisel gelişimine, toplumsal dayanışmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir ibadet olarak kabul edilir. İslam geleneğine göre, "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır" anlamına gelir. Yani, verilen sadakalar, bir takım belalardan korunmayı sağlar ve kişinin ömrünü uzatır.

Sadaka vermek,, İslam'da önemli bir kültürel değere sahiptir ve Müslümanlar tarafından düzenli olarak yerine getirilen bir sorumluluktur. Bu ibadet, bireyin Allah'a şükranını ifade etmesinin yanı sıra toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma kültürünün devamını sağlar.Zekat, İslam'ın beş temel şartından biri olarak belirlenmiş olan mali bir ibadettir. Müslümanlar, belirli bir miktardaki mal varlıklarının belli bir yüzdesini ihtiyaç sahiplerine vermekle yükümlüdürler. Ancak Zekat'ı verirken belirli kurallara ve hükümlere uyulması gerekmektedir.

Zekat'ın kimlere verileceği, İslam dini tarafından açıkça belirlenmiştir. İşte Zekat'ın ulaştırılması gereken kişiler:

  1. Fakirler ve Yoksullar: Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan fakir ve yoksul kişilere Zekat verilebilir. Bu, onların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için destek sağlar.

  2. Miskinler: Fakirlikten daha zor durumda olan miskin kişiler de Zekat alabilir. Miskinlik, fakirlikten daha şiddetli bir yoksunluk durumunu ifade eder.

  3. Amilere (Zekat Görevlileri): Zekat'ın toplandığı, dağıtıldığı veya yönetildiği organizasyonlara ve görevlilere Zekat verilebilir. Bu, Zekat'ın etkili bir şekilde toplanmasına ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olur.

  4. Borçlular: Borçlu durumda olan kişilere Zekat verilebilir. Bu, borçlu kişinin mali yükünü hafifletmeye ve finansal sıkıntılarından kurtulmalarına yardımcı olabilir.

  5. Yolda Kalmışlar: Seyahat eden, yolda kalan veya maddi yardıma ihtiyaç duyan kişilere Zekat verilebilir. Bu durum, ani maddi sıkıntılarla karşılaşmış olan bireylere destek olmayı amaçlar.

  6. Köle ve Esirler: Zekat, köle veya esir durumunda olan kişilere de verilebilir. Onların özgürlüklerini kazanmalarına ve insan haklarına uygun yaşamalarına yardımcı olur.

Zekat, Müslümanlar arasında dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal adaletin sağlanması amacıyla önemli bir rol oynar. Kimlere ve nasıl verileceği konusundaki bu kurallar, Zekat'ın etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve toplumun daha adil bir yapıya kavuşmasını temin etmek için belirlenmiştir. Bu yolla, Zekat verenler ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda toplumsal bir denge oluşturarak yardıma muhtaç olanlara destek olma sorumluluklarını da yerine getirmiş olurlar.

Belirlenmiş İstisnalar; Zekat, belirli kişilere verilmek üzere belirlenmiş bir ibadettir. Bu sebeple, Zekat verilemeyecek kişiler de vardır. Bunlar arasında kişinin kendi annesi, babası, çocukları, torunları, eşi gibi aile bireyleri, zenginler, akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve Müslüman olmayanlar bulunur.

Zekat, İslam takvimine göre verilen bir ibadettir. Her yıl belirli bir miktar mala sahip olanlar, Zekatlarını bu miktara göre hesaplarlar. Hesaplanan Zekat, mal sahibinin tercih ettiği bir zaman diliminde ödenir. Bu, genellikle Ramazan ayı öncesinde veya Zekat yılının sonunda olabilir.

Zekat, belirli malların (altın, gümüş, ticaret malı, nakit paranın belirli bir miktarı) belli oranlarını içerir. Örneğin, altın ve gümüş için oranlar %2.5, ticaret malları için %2.5'dir. Zekatın doğru hesaplanması için mal sahibi, sahip olduğu mülk ve varlıkların değerini bilmelidir.

Zekat, belirli bir miktarda mala sahip olan ve İslam'ın diğer temel şartlarını yerine getiren her Müslüman için bir sorumluluktur. Bu, kişinin maddi varlığına, malına ve gelirine bağlı olarak belirlenen kriterlere uymayı içerir.

Sadaka Neden Önemlidir?

İhtiyaç sahiplerine acil yardım sağlar.

Toplum içinde sevgi ve şefkat duygularını pekiştirir.

Kişinin manevi zenginliğini artırır.

İyilikte bulunan ve iyilik bekleyen insanlar arasında bir bağ oluşturur.

Sadaka: Sevginin Paylaşmanın Adı

Sadaka, sadece zenginlerin değil, her bireyin maddi imkanları dahilinde verebileceği bir yardımdır. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak sadaka bağışlarınızı, eğitimden sağlığa kriz bölgelerinden doğal afet mağdurlarına kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kullanıyoruz.

Zekat ve Sadaka Bağışınızın Gücü: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır”

Zekat ve sadaka bağışlarınızın Yedi Başak İnsani Yardım Derneği üzerinden yapılması, yardımlarınızın güvenilir ve etkili bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlar. Derneğimiz, uzun yıllardır yaptığı insani yardımlarla güvenilir bir çözüm ortağı olmuştur.

<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>