Hakkımızda

Biz Kimiz ?

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Rabbimizin buyurmuş olduğu “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tane gibidir.” müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak ve insanı insan yapan değerleri yaşatmak amacıyla 2016 yılında kuruldu. Yedi Başak, hiçbir siyasi bağlantısı olmayan, kâr amacı gütmeyen, hangi kategoride olursa olsun dünyadaki tüm muhtaç insanların çektiği acıları hafifletmeyi amaçlayan uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Yedi Başak gıda güvenliği ve geçim kaynağı, su ve sanitasyon, eğitim, barınma, beslenme ve sağlık programları kapsamında insanların ihtiyaç duydukları yardımlara yönelik projeler yürütmektedir. Yedi Başak’ın faaliyet alanı; insani ihtiyaçları merkeze alarak afetlerde, savaşlarda ve benzeri acil durumlarda yurt içinde ve yurt dışında imkanlar dahilinde muhtaçlara; gıda, giyim, hijyen, yakacak, kira, barınma, iş kurma, meslek edindirme, kalıcı eserler inşa etme, sürdürülebilir kalkınma projeleri uygulama çerçevesinde eğitim ve sağlık alanlarında ayni ve nakdi yardımda bulunmaktır. Ülkemizde on temsilciliği bulunan Yedi Başak, gerçekleştirdiği projeler ile 1 milyondan fazla insanın hayatına iyilikle dokundu. Yurtdışında 3 kıtada güvenilir partnerleriyle hızlı ve etkili bir yardım ağı oluşturdu. Amacımız, dünyanın dört bir yanında kardeşliğin ve paylaşmanın hâkim olması için din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, tüm mağdur ve mazlumlara yardım ulaştırmayı şiar edinmiştir. Ayrıca yardımda bulunduğu bölgelerin problemlerine kalıcı çözümler sunarak yardıma ihtiyacı olan fert ve toplumların kendi  öz kaynaklarını  oluşturarak ayakları üstünde durabilmelerini sağlamaktır. Yedi Başak'ın temel hedefi kendi alanında yaptığı çalışmalarıyla yeryüzündeki tüm mazlum ve muhtaçları kucaklayan bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. İyilik için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki: GELECEK İYİLİKLE GELECEK…

VİZYONUMUZ

İnsanlığın selameti ve huzuru için beşeri her türlü ihtiyaç çerçevesinde yardım alanında liderlik etmek.

MİSYONUMUZ

Hakkın bize yüklediği mes'uliyet duygusuyla hareket ederek; Değerlerimizin ışığında iyiliğe doğru yol almak, yardımseverlerle muhtaçların buluşacakları nitelikli ortamları oluşturmak.

DEĞERLERİMİZ

  • Hesap Verebilirlik
  • Şeffaflık
  • Kurumsallık
  • Adalet
  • Tarafsızlık
  • İnsan Sevgisi
  • Yenilikçi

Hesap Verebilirlik

Hem hakka hem de halka hesap verebilmek prensibiyle hareket etmekte ve bu prensibin yüklediği sorumlulukla görevimizi yapmaktayız.

Şeffaflık

İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

Kurumsallık

Sürdürmekte olduğumuz işin ciddiyetini taşıyacak kurumsal kültürü olan bir çatı altında çalışmak. Kurum aklıyla çalışmak ve neticeye ulaşmak.

Adalet

Din, dil, ırk, cinsiyet ve coğrafya farkı gözetmeden insanlara, sadece insan oldukları için adil bir şekilde davranmak.

Tarafsızlık

Yeryüzüne yardım ulaştırmada güneş gibi olmak. Işığı her yere, her ana ve her cisme ulaştırmak. Farklılıkları anlar ve saygı duyarız, aralarında ayrım yapmayız.

İnsan Sevgisi

Kainat insan için yaratılmıştır. Değerler çerçevesinde insanı merkeze alan ,insan onurunu koruyan , İnsani bir çalışma içinde var olmak.

Yenilikçi

Dünyadaki teknik, araçsal ve bilişimsel yönelimleri takip edip, yeni fikirleri hayata geçirebilmek. Fikir ve uygulamada her açıdan lider bir kurum olma yönünde öz eleştiriye değer verir, gelişime fırsat tanırız.

<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>