KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Yedi Başak insani Yardım Derneği yürürlükteki kanun ve yönetmelikler kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili sizi aydınlatmak istiyoruz.

I. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında Merkez Mücahitler Mah. Basmacı Vakıf İşmerkezi Kat:1 No:105 Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Kanun’a uygun hareket edebilmemiz amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyoruz.

Yedi Başak’ın Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?

Yedi Başak, internet sitelerimiz veya her türlü bağışçı edinme kanallarımızdan yazılı/sözlü/elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak işlemektedir. 

III. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

Yedi Başak, öncelikle aldığı bağışlara ilişkin teşekkür etmek için, bağışçı bilgilerinin güncellenmesi ve düzenli bağışların devamı için gereken iletişimi sağlamakta kullanır.  Ayrıca bağışçılarını mevcut projelerine dair gelişmelerden haberdar etmek ile yeni projelere dair bilgi vermek ve gelecek etkinliklerini duyurmak amacıyla kullanır.  Bu amaçla Yedi Başak bilgi verici e-postalar, mesajlar gönderecek ve sizi arayacaktır.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Yedi Başak bağışçıları ya da takipçilerine ait verileri aşağıdaki kanallarla toplamaktadır;

1. Yedi Başak'ın Yüz yüze ekibi aracılığıyla, cadde ve bazı mekanlarda tablet üzerinden aktif bir bağış formunun doldurulmasıyla,

2. Yedi Başak’a ait internet sitesinde yer alan bağış formlarıyla,

3. Reklamlarına cevaben gönderilen SMS’lerle toplar.

Yedi Başak’ın internet sitesi, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukardaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.

İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Yedi Başak’a başvurarak, kişisel verilerinizin; 

b. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

c. İşlenmişse bilgi talep etme,

d. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

e. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

f. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

g. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

h. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

i. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

j. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Söz konusu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi [email protected] elektronik posta adresimize iletebilirsiniz. Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan derneğimizce bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak derneğimize yapılacak başvurular, (i) Mücahitler Mah. Basmacı Vakıf İş merkezi Kat:1 No:105 Şehitkamil/Gaziantep adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya (ii) Yedi Başak’ın [email protected]  elektronik posta adresine (KEP)  güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletilebilecektir.

VI. Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşıyoruz?

Yedi Başak, kural olarak, bağışçılarının, imza kampanyasına katılanların ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

Bununla birlikte kampanya bilgilendirmesi ve bağışlarınızla neler yapıyoruz gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere (mesela toplu e-mail gönderimi yapan kuruluş ya da kredi kartı ödemelerinin kart numaralarını görmeden yapılmasını sağlayan kuruluş) Kanun’un 5/a, c, ç ve e maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde, kişisel veri aktarımı, açık rızanız aranmaksızın yapılmaktadır. Aynı sebeplerle, daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

Gerektiği durumlarda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Yedi Başak sorumlu olmadığını beyan eder.

VII. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Yedi Başak, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. Yedi Başak'ın sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

Yedi Başak, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

Bağışçı olarak sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Yedi Başak’a bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

VIII. KVKK uyarınca Yedi Başak’ın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK uyarınca Yedi Başak’ın  kişisel verilerinizi açık rızanız olmaksızın işleyebileceği haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Yedi Başak açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

a. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,

b. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

c. Yedi Başak TMK ve ilişkili kuruluşları,VI. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin veya yurtdışına çıkarılmasının gerekli olması,

d. Yedi Başak TMK'nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Yedi Başak TMK'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IX. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanacak?

İşlenen kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.


Dosya İndir
<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>