BAŞKANIN MESAJI

Başkanın Mesajı
Değerli Dostlar; Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Rabbimizin buyurmuş olduğu “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tane gibidir.” (Bakara-261) müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak ve insanı insan yapan değerleri yaşatmak gayesiyle 2016 yılında  kuruldu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği,  din, dil, ırk ve coğrafya ayrımı yapmaksızın, Dünyadaki tüm muhtaç insanlara maddi/manevi destek sunarak onların acı ve ıstıraplarını hafifletmeyi amaçlayan uluslararası bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, gerçekleştirdiği projeler ile milyonlarca insanın hayatına iyilikle dokundu. Yurtdışında 3 kıtada güvenilir partnerleriyle hızlı ve etkili bir yardım ağı oluşturdu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, acil durumlarda ihtiyaç sahibi insanların hayata tutunabilmeleri amacıyla gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçların temin etmektedir.

Derneğimiz, Dünyanın bir çok bölgesinde su kuyuları açmak, katarakt ameliyatları yapmak, yetimlerin bakımını üstlenmek, eğitime destek vermek, kurban çalışmalarında bulunmak, Ramazan ayında toplu iftar proğramları düzenlemek gibi bir çok alanda faaliyetlerde bulunduğu gibi, muhtaç ailelerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için “Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri” planlarını hazırlayarak uygulamaktadır. Bir çok meslek alanında kurslar verilmekte, dikiş makinesi, bakkal, manav, süt keçisi, tavuk çiftliği, balıkçı teknesi, tarım ürünlerini yetiştirme vs. projeleri desteklenmektedir. Böylelikle “balık yemek yerine, balık tutma” düsturunu hedeflenmektedir.

Sizler iyilik olup gökten inen yağmurun rahmet damlaları gibi yağarken, bizler de iyiliklerinizi mağdur ve mazlumlara yetiştirme bahtiyarlığını yaşamaktayız.

İyiliğin diriltici nefesiyle dünyayı yeniden buluşturmak istiyoruz. Bu yüzden 'iyilik' için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki "GELECEK İYİLİKLE GELECEK"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ne olan güveninizden ve desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Mustafa BULUT
Yönetim Kurulu Başkanı          
<p>Yardım Kuruluşu<b> Yedi Başak İnsani Yardım Derneği </b>2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 7. maddesi uyarınca T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından verilen 14/09/2020 tarih ve 23280 sayılı Olur’ları ile Yardım Toplama iznine sahiptir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 16. Maddesi gereğince T.C. Gaziantep Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü birimlerince denetlenmektedir.</p><p>5520 sayılı kurumlar vergisi kanununa göre derneğimiz kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almamaktadır. Online Bağış sayfamızdan yapmış olduğunuz bağışlardan vergi ve banka kesintisi alınmamaktadır. Yaptığınız bağışın tamamı derneğimize ulaşmaktadır.</p><div><br></div>